Wydanie – jesień 2015r.

Wydanie – jesień 2015r.

Magazyn budowlano - remontowy dla obiektów sakralnych

Magazyn budowlano – remontowy, który powstał z myślą o potrzebach osób odpowiedzialnych za remonty, modernizację oraz konserwację obiektów sakralnych. Magazyn trafił do wszystkich proboszczów oraz ekonomów diecezjalnych w Polsce.

 

Z wstępniaka redakcji. 🙂

“Nasz poradnik kierujemy do wszystkich proboszczów oraz zarządców, którzy mają pod swoją pieczą kościoły, inne budynki sakralne oraz związane z nimi zabudowania. Mimo że sporo tego typu obiektów

w Polsce doczekało się już należnych im remontów
i renowacji, to jednak ciągle większość z nich czeka na swój czas. Niektóre, najczęściej z braku funduszy, ulegają postępującej degradacji, której efekty mogą być nieodwracalne. Odpowiedzialność proboszczów i innych osób zawiadujących obiektami sakralnymi jest tu ogromna – budynki te, to często skarby kultury, których zachowanie jest obowiązkiem nas wszystkich.

W wielu kościołach działania remontowe,
np. modernizacja systemu grzewczego, powinny
być wykonane bezzwłocznie ze względu na komfort wiernych i koszty utrzymania obiektu.
Nie można też zapominać o estetycznej
i emocjonalnej roli budynku kościoła w lokalnym krajobrazie i miejscowej społeczności – szczególnie w mniejszych miejscowościach, jest to zwykle najważniejszy obiekt, punkt orientacyjny w przestrzeni, wizytówka i chluba mieszkańców.

By sprostać tym zadaniom inwestor, pod którego opieką znajduje się kościół, powinien posiadać wiedzę także o materiałach i technologiach, jak najlepiej przystosowanych do materiałów użytych pierwotnie. Najlepszy efekt uzyskamy, jeśli rozwiązania, które mają być zastosowane podczas renowacji obiektu będą kompatybilne zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym.

Życzymy dobrych decyzji remontowych i inspirującej lektury.
Zachęcamy również do podzielenia się z nami doświadczeniami z remontów obiektów parafialnych oraz do oceny treści naszego poradnika, tak byśmy w przyszłości mogli podjąć te tematy budowlane, na które jest rzeczywiste zapotrzebowanie.”