Wydanie – zima 2014r.

Wydanie – zima 2014r.

Magazyn remontowo-budowlany

Kwartalnik “Modernizator” jest kontynuacją rozpoczętej na łamach “Dom i zagroda” misji upowszechniania wiedzy dotyczącej nowych trendów, aktualnych przepisów oraz oferty rynkowej w zakresie budowy, remontów i modernizacji domów oraz zabudowań gospodarczych. Tytuł trafi do ponad 40 000 prenumeratorów top agrar Polska, lidera segmentu miesięczników rolniczych (Wydawca Polskie Wydawnictwo Rolnicze). Modernizator prezentuje szerokie spektrum zagadnień budowlanych, technicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z modernizacją gospodarstw, przez pryzmat doświadczeń konkretnych inwestorów.

Redaktor naczelną Modernizatora jest Hanna Jankowska (wcześniej kierowała pracami redakcji takich tytułów jak ,,Zbuduj Dom,, oraz ,,Dom i zagroda,,). Pismo będzie realizowane przez były zespół redakcyjny ,,Dom i zagroda,, przy współpracy z ekspertami z wiodących ośrodków naukowych zajmujących się współczesnym budownictwem wiejskim i rolniczym oraz producentami materiałów budowlanych.

Projekt objęty został patronatem przez Polskie Składy Budowlane S.A.

100% nakładu trafi do rąk czytelników.