Magazyn Budowlano remontowy

„Dom i zagroda” był projektem partnerskim realizowanym wspólnie z Polskim Wydawnictwem Rolniczym. Projekt jest obecnie realizowany pod nowym tytułem “Modernizator”.