Broszura produktowa

Broszura produktowa

Velux

Broszura została zrealizowana dla firmy Velux. Zespół Budomedia opracował zawartość merytoryczną oraz skład graficzny. Realizacja kwiecień 2013.